1 2 3 4
01 / 04

1

02 / 04

2

03 / 04

3

04 / 04

4

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia

Procedura postępowania dotycząca przyjęcia Mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Poz. 964) podstawą do przyjęcia do domu pomocy społecznej jest decyzja kierująca i decyzja ustalająca odpłatność za pobyt. Decyzje wydaje organ gminy właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Po uzyskaniu informacji od pracownika socjalnego ze środowiska osoby, która wyraża zgodę na zamieszkanie w domu pomocy społecznej (przed zamieszkaniem w Domu) pracownik socjalny udaje się do środowiska i przeprowadza sytuację socjalno-bytową z osobą zainteresowaną.

Po otrzymaniu kompletu dokumentacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku zbiera się zespół terapeutyczno- opiekuńczy, który zapoznając się z dokumentacją podejmuje decyzje o umieszczeniu osoby na liście osób oczekujących na zamieszkanie lub przyjęcie tej osoby do domu pomocy społecznej informując o decyzji organ działający w imieniu Starosty Sępoleńskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku.

Po zwolnieniu się miejsca w DPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję o umieszczeniu, a Dyrektor Domu zaprasza do przybycia wyznaczając termin.

Koszt utrzymania Mieszkańca w naszym Domu wynosi 3.838,97 zł.

Procedura przyjęcia przebiega następująco:

 • Powitanie Mieszkańca i wskazanie miejsca zamieszkania przez osobę przyjmującą wyznaczoną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej tj. prac. socjalnego.
 • Doprowadzenie do pokoju mieszkalnego.
 • Zapoznanie ze współmieszkańcami i topografią Domu
 • Pomoc w zamieszkaniu (o ile ma takie życzenie - rozpakowanie rzeczy)
 • Protokolarne spisanie rzeczy osobistych przez osobę wyznaczoną
 • Rozmowa indywidualna z pracownikiem socjalnym
  - zapoznanie się z regulaminem Domu
  - wypełnienie i podpisanie odpowiednich dokumentów
 • Przedstawienie i powitanie Mieszkańca na spotkaniu społeczności
 • Rozmowy mające na celu zebranie jak najwięcej danych o zainteresowaniach Mieszkańca celem aktywizacji - wypełnienie czasu wolnego

Dom Pomocy Społecznej
w Kamieniu Krajeńskim

ul. Podgórna 2
89-430 Kamień Krajeński
tel./fax. (052) 388 60 15
dpskamienkr@poczta.onet.pl

Misją Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jest zapewnienie całodobowej opieki dla 70 Mieszkańców przewlekle somatycznie chorych poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych opiekuńczych i wspomagających w stopniu umożliwiającym godne życie.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem